DAY TRADE GOLD

DAY TRADE GOLD

duc pham
Bio
chiến lược giao dịch với day trade gold Quan trị vốn nghiêm ngặt thua lỗ 1 đến 3% liên hệ telegram https://t.me/copytradedupham
Turtle____

Turtle____

8/10
Risco
724%
Lucratividade
0%
Comissões
1:150
Leverage
TERMINATOR

TERMINATOR

5/10
Risco
2719%
Lucratividade
30%
Comissões
1:200
Leverage